Communicatie, oftewel hoe blijven we met elkaar in contact?

Binnen Siemensma Bewindvoering BV hebben we een aantal manieren om contact met elkaar te hebben:

Onze grootste voorkeur heeft altijd email! Dat biedt de mogelijkheid om over een vraag na te denken, zaken uit te zoeken, met andere partijen te overleggen, enz. enz.

  1. Stel je vraag per email: info@siemensmabewindvoering.nl Overigens iedereen die een smartphone heeft, kan ook mailen met zijn telefoon. De reactietijd is 2 werkdagen voor een mail.
  2. Papieren post, adresseer al je papieren post aan Postbus 500, 6160 AM Geleen. De reactietijd is 2 werkdagen voor papieren post.
  3. Voor dringende zaken mag je bellen op 046-4749680 of 06-11470901. Kom je in de voicemail terecht, spreek dan duidelijk (en minstens 5 seconden) je naam en nummer in en geef aan met welke vraag je belt. De reactietijd is 2 werkdagen.
  4. SMS gebruiken we niet.
  5. WhatsApp gebruiken we niet.
  6. Bijlagen zoals foto’s van brieven, e.d. ALLEEN per email.

Openingstijden van de telefoon: van maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Buiten deze uren vragen we u om de voicemail duidelijk in te spreken.

Bezoek van kantoor kan ALLEEN op afspraak. Dat geldt ook voor het afhalen van papieren, bankpassen e.d. Post afgeven kan door deze op kantoor in de brievenbus (op de hoek van het gebouw) te gooien.

In het algemeen geldt: wie de afspraken respecteert, wordt altijd netjes geholpen. Buiten de genoemde openingstijden zijn we hard aan het werk voor u en willen we dit zo ongestoord mogelijk doen. Overige zaken kunnen wachten tot de volgende werkdag, wanneer ons kantoor bereikbaar is.

Let op: ook voor klanten die tijdelijk door ons worden waargenomen (bijv. in verband met ziekte van een andere bewindvoerder), geldt dezelfde bereikbaarheid zoals hierboven beschreven.

Met vriendelijke groet, het team achter Siemensma Bewindvoering BV.